περιγραφή..
  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Εισφορά σε γη και χρήμα του ν. 1337/83, Κτηματογράφηση
  Από Λεωνίδου Λεωνίδας
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Ανάλυση άρθρων 1, 2, 3, 11 κ 12 του ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις, Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
  Από Λεωνίδου Λεωνίδας
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Ανάλυση άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 κ 22 ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Ανάλυση του άρθρου 23 ΝΟΚ και 107 παρ.2 του Ν.4495/17
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Χρήσεις κτιρίων & Χρήσεις γης Άρθρα 5 & 26 ΝΟΚ & ΠΔ/59/18
  Από Λεμπέση Ελένη
  επιβλεπων
  €40,00
  Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών- ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικών
  Από Γιώργος Μαμεδοχωρίτης
  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Νομίμως υφιστάμενα, Προσθήκες, Αυθαίρετα συνιδιοκτητών
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €25,00
  Διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών - κατηγορίες αδειών
  Από Λεμπέση Ελένη