Σχεδιασμένα από εμάς διαδικτυακά αυτοτελή, 2ώρα, 3ώρα ή 4ώρα, επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία στοχεύουν να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και το επαγγελματικό σας κύρος, με την συνδυαστική ερμηνεία της πληθώρας των ρυθμίσεων που επηρεάζουν την αξιοποίηση και την διαχείριση των ακινήτων

  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Εισφορά σε γη και χρήμα του ν. 1337/83, Κτηματογράφηση
  Από Λεωνίδου Λεωνίδας
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 κ 28 του ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Ορισμοί και Κατηγορίες Αδειών
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις, Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
  Από Λεωνίδου Λεωνίδας
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 3, 11, 12 κ 13 ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 3, 14, 15, 10 και 25 ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 16, 17, 18, 19, 20 κ 21 ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Έλεγχος Οικοδομικών Αδειών και Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, Μεταβατικές Διατάξεις
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 23, 22 κ 24 ΝΟΚ και 81, 82, 88, 94, 98, 105 κ 107 Ν.4495/17
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Χρήσεις κτιρίων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ και Χρήσεις γης Άρθρα 5, 26 και 27 του ΝΟΚ, ΠΔ 59/18 και Κεφ.Δ του Ν.4759/20
  Από Λεμπέση Ελένη
  επιβλεπων
  €40,00
  Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών- ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικών
  Από Γιώργος Μαμεδοχωρίτης
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Νομίμως υφιστάμενα, Προσθήκες, Αυθαίρετα συνιδιοκτητών
  Από Λεμπέση Ελένη