Σχεδιασμένα από εμάς διαδικτυακά αυτοτελή, 2ώρα, 3ώρα ή 4ώρα, επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία στοχεύουν να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και το επαγγελματικό σας κύρος, με την συνδυαστική ερμηνεία της πληθώρας των ρυθμίσεων που επηρεάζουν την αξιοποίηση και την διαχείριση των ακινήτων

  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Εισφορά σε γη και χρήμα του ν. 1337/83, Κτηματογράφηση
  Από Λεωνίδου Λεωνίδας
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Γενικό πλαίσιο εφαρμογής των Πολεοδομικών Διατάξεων, Ορισμοί, Αρτιότητες, Κατατμήσεις και Ιδιοκτησιακά
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Ορισμοί και Κατηγορίες Αδειών
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €40,00
  Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις, Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων
  Από Λεωνίδου Λεωνίδας
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Συντελεστής Δόμησης, Κάλυψη, Συντελεστής Όγκου, πως υπολογίζονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Αλλαγή χρήσης κτηρίων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ και Χρήσεις γης, Ρυμοτομούμενα, βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Βιοκλιματικά κτήρια, Τοποθέτηση και ύψη κτιρίων, υποχρεωτικές αποστάσεις, προσαύξηση συντελεστή
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Έλεγχος Οικοδομικών Αδειών και Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, Μεταβατικές Διατάξεις
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Κατασκευές στις όψεις, στους Ακάλυπτους και υπεράνω του μεγίστου ύψους, Φυτεμένα Δώματα Κατασκευές σε Κοινόχρηστους Χώρους και Προσωρινές Κατασκευές
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Αλλαγή χρήσης κτηρίων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ και Χρήσεις γης, Ρυμοτομούμενα, βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Νόμιμα και Νομίμως Υφιστάμενα κτίρια και Προσθήκες, Αυθαίρετα συνιδιοκτητών, Αποδεκτές αποκλίσεις και Πολεοδομικές παραβάσεις
  Από Λεμπέση Ελένη
  επιβλεπων
  €40,00
  Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών- ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικών
  Από Γιώργος Μαμεδοχωρίτης
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Νομίμως υφιστάμενα, Προσθήκες, Αυθαίρετα συνιδιοκτητών
  Από Λεμπέση Ελένη