Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Ορισμοί και Κατηγορίες Αδειών

Περιγραφή Σεμιναρίου

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Ορισμοί και Κατηγορίες Αδειών

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια αφορά στα άρθρα 28 ως και 37 του Ν.4495/17

Πλήρης Περιγραφή

Ορισμοί των Διαδικασιών

Γενικά και ενδεικτικά πότε απαιτείται

έκδοση Οικοδομικής Άδειας

Κατηγορίες Οικοδομικών Αδειών

Πότε απαιτείται Προέλεγχος

Συγκεκριμένες εργασίες που μπορούν να γίνουν

με  Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας,

και  Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια

Αποσαφήνιση ορισμών

Πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου

Εφαρμογή και Συνδυασμός διατάξεων

Πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων

Σε όσους θέλουν να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στα ζητήματα και να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις

Ημερομηνίες

Φωτό