Ρυμοτομικές Απαλλοτριώσεις, Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων

Περιγραφή Σεμιναρίου

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εξέταση της διαδικασίας της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή χώρων κοινωφελών χρήσεων.

Πλήρης Περιγραφή

 • Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε κοινόχρηστους χώρους, σε χώρους κοινωφελών χρήσεων,
 • Πράξεις αναλογισμού- τακτοποίησης- προσκύρωση
 • Πράξη Εφαρμογής,
 • Καθορισμός Τιμής μονάδος,
 • Εξώδικος- δικαστικός καθορισμός τιμής μονάδος,
 • Συντέλεση απαλλοτρίωσης,
 • Αναγνώριση Δικαιούχου,
 • Άρση Απαλλοτρίωσης,
 • Τροποποίηση σχεδίου/επανυποβολή.
 • Σε κάθε σχέδιο πόλης ή πολεοδομικής μελέτης καθορίζονται οι αναγκαίοι, για την οργάνωση της πόλης, χώροι για τους δρόμους, πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου κ.λ.π., καθώς και οι αναγκαίοι για την λειτουργία της πόλης χώροι κοινωφελούς χρήσεως όπως δημοτικά καταστήματα, ιατρεία, σχολεία, εκκλησίες, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π..
 • Τα παραπάνω "καταλαμβάνουν" ιδιωτικούς χώρους οι οποίοι πρέπει να αποζημιωθούν. Η " κατάληψη" αυτή είναι απαλλοτρίωση.
 • Το σεμινάριο αποσκοπεί να αναλύσει και να επεξηγήσει την υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία  των απαλλοτριώσεων, των αποζημιώσεων, των άρσεων και γενικά την νομική διαχείριση των καταστάσεων που δημιουργούνται 

Ημερομηνίες

Φωτό