Νομίμως υφιστάμενα, Προσθήκες, Αυθαίρετα συνιδιοκτητών

Περιγραφή Σεμιναρίου

Νόμιμα Υφιστάμενα κτίρια και Προσθήκες,

Αυθαίρετα συνιδιοκτητών,

Κυρώσεις & Διαδικασίες νομιμοποίησης ή όχι

νέων αυθαιρέτων μετά την 28-7-2011,

Αποδεκτές αποκλίσεις & Πολεοδομικές παραβάσεις

αφορά στα άρθρα: 23 του ΝΟΚ και 90 ως & 95, 81, 106 & 107 παρ.2 του Ν.4495/17

Πλήρης Περιγραφή

Ποια είναι Νόμιμα Υφιστάμενα κτίρια

Διαφορές μεταξύ Νόμιμων και Νόμιμα υφιστάμενων κτιρίων

Αποσαφήνιση ορισμών

Προσθήκες κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος - προϋποθέσεις

Αυθαίρετα συνιδιοκτητών, πότε αφαιρούνται από τον συντελεστή δόμησης ή όχι

Ορισμοί νόμιμων & αυθαιρέτων, αποδεκτές αποκλίσεις

Πολεοδομικές παραβάσεις

Κυρώσεις & Διαδικασίες Αυθαιρέτων μετά την 28-7-2011

Εφαρμογή και Συνδυασμός Διατάξεων

Πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων

Ανάπτυξη των διατάξεων συνδυαστικά

Ημερομηνίες

Φωτό