Νομίμως υφιστάμενα, Προσθήκες, Αυθαίρετα συνιδιοκτητών

Περιγραφή Σεμιναρίου

Νόμιμα και Νομίμως Υφιστάμενα κτίρια και Προσθήκες,

Αυθαίρετα συνιδιοκτητών,

Κυρώσεις και Διαδικασίες νομιμοποίησης ή όχι νέων αυθαιρέτων μετά την 28-7-2011,

Αποδεκτές αποκλίσεις και Πολεοδομικές παραβάσεις,

ανάλυση: άρθρων 23, 22 και 24 του ΝΟΚ και άρθρων 81, 82, 88, 94, 98 105 και 107 του Ν.4495/17

Πλήρης Περιγραφή

Νόμιμα και Νομίμως Υφιστάμενα κτίρια

Προσθήκες και Εφαρμογή Διατάξεωντου ΝΟΚ στις Προσθήκες

Αυθαίρετα συνιδιοκτητών και μικρές παραβάσεις, Πολεοδομικές παραβάσεις

Άδεια Νομιμοποίησης αυθαιρέτων

Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετα και Αυθαίρετα πριν την 28η-7-11

Κυρώσεις και Διαδικασίες αυθαιρέτων μετά την 28-7-2011

Εφαρμογή και Συνδυασμός Διατάξεων, ανάπτυξη διατάξεων συνδυαστικά

Ημερομηνίες

Φωτό