Γιώργος Μαδεμοχωρίτης

Αρχιτέκτονας Μηχανικος D.P.L.G.

Ο Γιώργος Μαδεμοχωρίτης είναι Αρχιτέκτoνας Μηχανικός D.P.L.G., αποφοίτησε το 1979 από την "ECOLE  NATIONAL SUPERIEURE DES BEAUX ARTS" και ασκεί ελεύθερο επάγγελμα από το 1982 ως μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις εφαρμογές των ήπιων μορφών ενέργειας στην αρχιτεκτονική και με την αρχιτεκτονική του τρίτου κόσμου.

Από το 1979 μέχρι το 1980, παρακολουθεί στην Σορβόννη τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών πολεοδομίας AMENAGEMENT REGIONAL PLANIFICATION ET URBANISME  (UER GEOGRAPHIE, PARIS IV ).

Από το 1982 μέχρι το 2008 μετέχει στην Αρχιτεκτονική ομάδα "ΗΝΟΡΕΗ"  με βασικό αντικείμενο τη συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στο "αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι" του τόπου μας.

Από το 1982 μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιήσει ή συμμετάσχει στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή σε περισσότερα από 250 ιδιωτικά και δημόσια έργα, μεταξύ των οποίων πολλές ιδιωτικές κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, αλυσίδες υπεραγορών τροφίμων, μετασκευές σε θέατρα και κινηματογράφους, όπως  στο ιστορικό κτίριο του συγκροτήματος «Ολύμπιον» στην πλατεία  Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, πολλές αναπαλαιώσεις παραδοσιακών κτισμάτων, όπως στο Κάστρο της Μονεμβασίας και την πλατεία της, στη Μάνη στη Σκύρο, στο Πήλιο, εργασίες που έχουν συχνά δημοσιευτεί σε  περιοδικά και ειδικές εκδόσεις. (Αρχιτεκτονικά  Θέματα, Θέματα χώρου και Τεχνών, περιοδικά  ΕΝΤΟΣ , LIVING,  ΚΤΙΡΙΟ , ειδική έκδοση του ΤΕΕ για την ατομική κατοικία στην Ελλάδα και τις χώρες της ΕΟΚ κλπ).

Έχει λάβει  περισσότερες από 10 διακρίσεις και βραβεία  σε Πανελλήνιους  Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Το 1995 το έργο του τιμήθηκε, με την συμμετοχή του στην A' Biennale νέων Αρχιτεκτόνων.

Η συνεχής του παρουσία στην παραγωγή και τις διαδικασίες των έργων, είχε σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, των περί μηχανικών διατάξεων, των προδιαγραφών μελετών και θεμάτων αμοιβών.

Με αυτά τα δεδομένα, παρουσίασε σε σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ το θέμα «προδιαγραφές μελετών και διαγράμματος κάλυψης με τον Ν.4030/11»

Για να είναι ουσιαστικός ο ρόλος του στην κοινωνία των μηχανικών επέλεξε την ενεργή παρουσία  του στα θεσμικά και συλλογικά όργανα.

Διετέλεσε από 2011 έως το 2014, Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ- Τμήμα Αττικής.

Συμμετείχε ή συμμετέχει ως: - Μέλος Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, - Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, - Μέλος μόνιμης επιτροπής ΤΕΕ για πολεοδομικά θέματα, - Μέλος επιτροπής αμοιβών και προδιαγραφών του ΤΕΕ, - Εισηγητής σε σεμινάρια του ΤΕΕ- ΙΕΚΕΜ, - Μέλος επιτροπής Γ3 του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (πολεοδομικών θεμάτων), - Μέλος της επιτροπής αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, - Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και συντονιστής του 11ου Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου, Αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων (CAE) με αντικείμενο συμβάσεις και προμήθειες, - Μέλος της επιτροπής του ΤΕΕ για την σύνταξη προϋπολογισμών και ελέγχου του κόστους των μελετών, - Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης της διαβούλευσης του Ν.4067/13 (ΝΟΚ), - Μέλος της επιτροπής κρίσης του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του ΟΛΠ για την μετατροπή silo του σε μουσείο ενάλιων αρχαιοτήτων, - Εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην επιτροπή του ΥΠΕΝ για το Νομοσχέδιο που αφορά τον έλεγχο  και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος (Ν.4495/17), - Εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βόρειου τομέα της Αθήνας.

Η συνεχής παρουσία και η εκπροσώπηση του στα θεσμικά και συλλογικά όργανα, του επιτρέπει μια ολοκληρωμένη άποψη και γνώση των διαδικασιών καθώς και του τρόπου επίλυσης πολλών γραφειοκρατικών προβλημάτων.