Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου

Δικηγόρος Αθηνών

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στην Γενεύη Ελβετίας (INSTITUT UNIVERSITAIRE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES) (1975 – 1976).
 • Παρακολούθηση μαθημάτων Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Lyon II (1972 – 1973).
 • Παρακολούθηση μαθημάτων Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Lyon II (1973 – 1974).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 • Δικηγόρος Αθηνών αδιάκοπα από το έτος 1977.
 • Προαγωγή στο Εφετείο Αθηνών το έτος 1981.
 • Προαγωγή στον Άρειο Πάγο το έτος 1985.
 • Από το έτος 1983 συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε αρχικά για θέματα Κτηματολογίου, εν συνεχεία κατά τα έτη 1985 -1993 και 2002 μέχρι σήμερα στις Πράξεις Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων.
 • Συμμετοχή στην σύνταξη και επεξεργασία πλήθους νομοθετικών κειμένων και εκτελεστικών διαταγμάτων (Π.Δ., Υπουργικές Αποφάσεις.[Νόμοι 1512/1985, 1577/1985, 1647/1986, 1685/1987, 1892/1990, 2052/1992, 2308/1995, 2664/1998].
 • Συνεργασία σε επιτροπές για διάφορα χωροταξικά θέματα.
 • 1993 – 1996 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)
 • Από το έτος 1996-2002 Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Ενεργός συμμετοχή στη σύσταση και τις δραστηριότητες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 • Συμμετοχή στην διαμόρφωση του Νομοθετικού Πλαισίου που διέπει τις Πράξεις Εφαρμογής.
 • Παρακολούθηση της Εφαρμογής και Έλεγχος των φορέων που διαχειρίζονται τις Πράξεις Εφαρμογής και τα ιδιοκτησιακά προβλήματα.
 • Εισηγητής σε όλες τις επιστημονικές ημερίδες που διεξήχθησαν κατά το διάστημα 1983 – 1993 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με θέμα τις Πράξεις Εφαρμογής.
 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από το Τ.Ε.Ε. ή από Επιστημονικούς Συλλόγους ως επιμορφωτής.
 • Συμμετοχή στην διαμόρφωση και το σχεδιασμό του Νομοθετικού Πλαισίου Σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές ανάθεσης Μελετών Κτηματολογίου (Επιτροπές Αξιολόγησης και Επιτροπές Ενστάσεων).
 • Συμμετοχή σε επιτροπές επεξεργασίας ειδικών θεμάτων Κτηματολογίου (Επιτροπή Σύνταξης Νόμου 2308, 2664, Επιτροπή Κτηματολογίου Πρωτευούσης, Επιτροπή Κτηματολογίου Δωδεκανήσου κ.λ.π.).

Επιστημονικός Συνεργάτης της εταιρείας Αναπτυξιακά Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ.) κατά τα έτη 1987 – 1988.

  Χρήσεις Γης – Χωροταξικά – Πολεοδομικά – Περιβαλλοντολογικά
 • Η απασχόλησή μου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. από το έτος 1981 μέχρι σήμερα αναφερόταν στα παραπάνω θέματα, στον χειρισμό συγκεκριμένων θεμάτων, στη συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, στην σύνταξη εγκυκλίων, Υπουργικών αποφάσεων, διευκρινιστικών απαντήσεων και οδηγιών σε φορείς (Πολεοδομίες, Νομαρχίες, Δήμους) και σε ιδιώτες.
 • Σύνταξη, κατάθεση, συζήτηση Αιτήσεων Ακυρώσεως και Παρεμβάσεων στο Σ.Τ.Ε. με εντολείς Δήμους ( Παλλήνης, Παιανίας, Καλλιθέας, Κιάτου κ.λ.π.) ή ιδιώτες.
 • Σύνταξη Προγραμματικής σύμβασης Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (1987). Συμβαλλόμενοι: Δήμος Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Η. και Δήμου Πτολεμαίδας για την θέρμανση.

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί

 • Σύνταξη συμβάσεων ανάθεσης μελετών Κτηματολογίου για το α’ πιλοτικό πρόγραμμα από τον Ο.Κ.Χ.Ε. το έτος 1995.
 • Σύνταξη συμβάσεων ανάθεσης μελετών Κτηματολογίου για το β’ πιλοτικό πρόγραμμα από τον Ο.Κ.Χ.Ε. το έτος 1996.
 • Σύνταξη συμβάσεων ανάθεσης μελετών Κτηματoλογίου για το α’ κύριο πρόγραμμα από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 • Σύνταξη συμβάσεως ανάθεσης PROJECT MANAGER στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 • Σύνταξη συμβάσεων πρώτου και δεύτερου επικοινωνιακού προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης για τους παραπάνω διαγωνισμούς.
 • Παραστάσεις σε δικαστήρια Ασφαλιστικών Μέτρων από υποψηφίους αναδόχους των διαγωνισμών είτε ως πληρεξούσιος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. είτε ως πληρεξούσιος του Ο.Κ.Χ.Ε. Αιτήσεις παρεμβάσεως κ.λ.π. Όλα τα δικαστήρια κερδήθηκαν (σύνολο περίπου 10).
 • Συμβάσεις αναθέσεως μελετών πράξεων εφαρμογής.
  Δημόσια Περιουσία
 • Εμπλοκή σε διάφορα θέματα δημόσιας περιουσίας ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1985 – 1993 με τις πράξεις Εφαρμογής του Ν. 1337/1983.
Συμμετοχή στην Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών για την κατάρτιση πρότασης διαχείρισης Δημοσίων Κτημάτων κατά την σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου (1998).