Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών- ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικών

Πλήρης Περιγραφή

4ώρο αυτοτελές επιμορφωτικό σεμινάριο σε virtual αίθουσες των 18 ατόμων, διαθέσιμη ημερομηνία 24/10/23 (15:00 έως 19:00), κόστος €20 την ώρα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των διαφορετικών περιπτώσεων επίβλεψης καθώς και η διαφοροποίηση του επιβλέποντα  από τον συντονιστή  των μέτρων ασφαλείας. Οι περιπτώσεις αυτές προκύπτουν και διαφοροποιούνται στην πολεοδομική νομοθεσία, Βασιλικά Διατάγματα 15.10.1923 και 21.1.1924, τις περί μηχανικών διατάξεις που ορίζονται στο π.δ. 696/74 και τις διατάξεις για τα μέτρα ασφαλείας των π.δ. 1073/81 και ΠΔ 305/96.

Παράλληλα  με τις πρόσφατες ρυθμίσεις των Ν.4030/11 και Ν.4495/17, μέρος της εποπτείας των οικοδομικών εργασιών των  ελέγχων, έχει μεταφερθεί σε ιδιώτες μηχανικούς καθ’ υπέρβαση των πάγιων περί μηχανικών διατάξεων και την δημιουργία ανασφάλειας δικαίου.

Συνάδελφε, η υπογραφή σου έχει αξία, αναβάθμισε τις γνώσεις σου  στα σύνθετα αυτά ζητήματα του επιβλέποντα Μηχανικού.

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι έννοιες :

  • Επίβλεψη και επιβλέπων  κατά την οικοδομική άδεια.
  • Επίβλεψη και επιβλέπων  έργου.
  • Συντονισμός και συντονιστής  μέτρων ασφαλείας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται να ασκούνται από το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, αποτελούν σε κάθε περίπτωση διαφορετικό αντικείμενο, διέπονται από διαφορετικές διατάξεις, απαιτούν διαφορετικές συμβάσεις και διαφορετικές συμφωνίες αποζημίωσης (αμοιβών).

Θα παρουσιάσουμε τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις  και τις ευθύνες όσων παρέχουν και αποδέχονται τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, βασιζόμενοι στις υποχρεωτικής εφαρμογής διατάξεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί «μισθώσεως έργου»,

Χαρακτηριστικά της σύμβασης ανάθεσης- ανάληψης της επίβλεψης αδείας- μίσθωση έργου.

Αντικείμενο της επίβλεψης κατά την οικοδομική άδεια

Προσόντα και Ευθύνες επιβλεπόντων αδείας, αντικατάσταση.

Αμοιβή επιβλέψεως αδείας και καταβολή αυτής.

Επίβλεψη έργου – αυτεπιστασία  (αρ. 91 πΔ 696/74)

Συντονισμός μέτρων ασφαλείας,

Πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων,

 

ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

129/002428-71

ΙΒΑΝ: GR17 0110 1290 0000 1290 0242 871

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5091-091205-754

ΙΒΑΝ: GR87 0172 0910 0050 9109 1205 754

ALPHA

104 00 2002 027995

ΙΒΑΝ: GR59 0140 1040 1040 0200 2027 995

Παρακαλούμε για τα στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ) και αποστολής του τιμολογίου.

Ημερομηνίες

Φωτό

Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών- ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικών

Πλήρης Περιγραφή

4ώρο αυτοτελές επιμορφωτικό σεμινάριο σε virtual αίθουσες των 18 ατόμων, διαθέσιμη ημερομηνία 24/10/23 (15:00 έως 19:00), κόστος €20 την ώρα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των διαφορετικών περιπτώσεων επίβλεψης καθώς και η διαφοροποίηση του επιβλέποντα  από τον συντονιστή  των μέτρων ασφαλείας. Οι περιπτώσεις αυτές προκύπτουν και διαφοροποιούνται στην πολεοδομική νομοθεσία, Βασιλικά Διατάγματα 15.10.1923 και 21.1.1924, τις περί μηχανικών διατάξεις που ορίζονται στο π.δ. 696/74 και τις διατάξεις για τα μέτρα ασφαλείας των π.δ. 1073/81 και ΠΔ 305/96.

Παράλληλα  με τις πρόσφατες ρυθμίσεις των Ν.4030/11 και Ν.4495/17, μέρος της εποπτείας των οικοδομικών εργασιών των  ελέγχων, έχει μεταφερθεί σε ιδιώτες μηχανικούς καθ’ υπέρβαση των πάγιων περί μηχανικών διατάξεων και την δημιουργία ανασφάλειας δικαίου.

Συνάδελφε, η υπογραφή σου έχει αξία, αναβάθμισε τις γνώσεις σου  στα σύνθετα αυτά ζητήματα του επιβλέποντα Μηχανικού.

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι έννοιες :

  • Επίβλεψη και επιβλέπων  κατά την οικοδομική άδεια.
  • Επίβλεψη και επιβλέπων  έργου.
  • Συντονισμός και συντονιστής  μέτρων ασφαλείας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται να ασκούνται από το ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, αποτελούν σε κάθε περίπτωση διαφορετικό αντικείμενο, διέπονται από διαφορετικές διατάξεις, απαιτούν διαφορετικές συμβάσεις και διαφορετικές συμφωνίες αποζημίωσης (αμοιβών).

Θα παρουσιάσουμε τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις  και τις ευθύνες όσων παρέχουν και αποδέχονται τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, βασιζόμενοι στις υποχρεωτικής εφαρμογής διατάξεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί «μισθώσεως έργου»,

Χαρακτηριστικά της σύμβασης ανάθεσης- ανάληψης της επίβλεψης αδείας- μίσθωση έργου.

Αντικείμενο της επίβλεψης κατά την οικοδομική άδεια

Προσόντα και Ευθύνες επιβλεπόντων αδείας, αντικατάσταση.

Αμοιβή επιβλέψεως αδείας και καταβολή αυτής.

Επίβλεψη έργου – αυτεπιστασία  (αρ. 91 πΔ 696/74)

Συντονισμός μέτρων ασφαλείας,

Πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων,

 

ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

129/002428-71

ΙΒΑΝ: GR17 0110 1290 0000 1290 0242 871

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5091-091205-754

ΙΒΑΝ: GR87 0172 0910 0050 9109 1205 754

ALPHA

104 00 2002 027995

ΙΒΑΝ: GR59 0140 1040 1040 0200 2027 995

Παρακαλούμε για τα στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ) και αποστολής του τιμολογίου.

Ημερομηνίες

Φωτό