Επιμορφωτικά σεμινάρια σε πραγματικό χρόνο που αφορούν στο γενικό πλαίσιο εφαρμογής των Πολεοδομικών Διατάξεων, θέματα που επηρεάζουν την αξιοποίηση των ακινήτων και την εφαρμογή του ΝΟΚ, συνδυασμός διατάξεων, πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων, ανάπτυξη των διατάξεων συνδυαστικά.

  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Γενικό πλαίσιο εφαρμογής των Πολεοδομικών Διατάξεων, Ορισμοί, Αρτιότητες, Κατατμήσεις και Ιδιοκτησιακά
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Συντελεστής Δόμησης, Κάλυψη, Συντελεστής Όγκου, πως υπολογίζονται οι υποχρεωτικές αποστάσεις
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Αλλαγή χρήσης κτηρίων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ και Χρήσεις γης, Ρυμοτομούμενα, βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Βιοκλιματικά κτήρια, Τοποθέτηση και ύψη κτιρίων, υποχρεωτικές αποστάσεις, προσαύξηση συντελεστή
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Κατασκευές στις όψεις, στους Ακάλυπτους και υπεράνω του μεγίστου ύψους, Φυτεμένα Δώματα Κατασκευές σε Κοινόχρηστους Χώρους και Προσωρινές Κατασκευές
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Αλλαγή χρήσης κτηρίων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ και Χρήσεις γης, Ρυμοτομούμενα, βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €80,00
  Νόμιμα και Νομίμως Υφιστάμενα κτίρια και Προσθήκες, Αυθαίρετα συνιδιοκτητών, Αποδεκτές αποκλίσεις και Πολεοδομικές παραβάσεις
  Από Λεμπέση Ελένη