Επιμορφωτικά σεμινάρια σε πραγματικό χρόνο που αφορούν στο γενικό πλαίσιο εφαρμογής των Πολεοδομικών Διατάξεων, θέματα που επηρεάζουν την αξιοποίηση των ακινήτων και την εφαρμογή του ΝΟΚ, συνδυασμός διατάξεων, πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων, ανάπτυξη των διατάξεων συνδυαστικά.

  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 κ 28 του ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 3, 11, 12 κ 13 ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 3, 14, 15, 10 και 25 ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 16, 17, 18, 19, 20 κ 21 ΝΟΚ
  Από Λεμπέση Ελένη
  Τίτλος Φωτό
  €60,00
  Ανάλυση άρθρων 23, 22 κ 24 ΝΟΚ και 81, 82, 88, 94, 98, 105 κ 107 Ν.4495/17
  Από Λεμπέση Ελένη