Επιμορφωτικά σεμινάρια σε πραγματικό χρόνο που αφορούν στο γενικό πλαίσιο εφαρμογής των Πολεοδομικών Διατάξεων, θέματα που επηρεάζουν την αξιοποίηση των ακινήτων και την εφαρμογή του ΝΟΚ, συνδυασμός διατάξεων, πρακτικές ερμηνείας και έρευνας θεμάτων, ανάπτυξη των διατάξεων συνδυαστικά.

    Τίτλος Φωτό
    €396,80
    Nέος οικοδομικός κανονισμός
    Από Λεμπέση Ελένη Λεμπέσης Ιωάννης