Χρήσεις κτιρίων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ και Χρήσεις γης Άρθρα 5, 26 και 27 του ΝΟΚ, ΠΔ 59/18 και Κεφ.Δ του Ν.4759/20