Επιμορφωτικά σεμινάρια σε πραγματικό χρόνο που αφορούν στην επεξήγηση της διαδικασίας σύνταξης, κύρωσης, μεταγραφής και καταχώρησης στο Κτηματολόγιο της πράξης Εφαρμογής καθώς και την ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας και νομολογίας των απαλλοτριώσεων, των αποζημιώσεων, των άρσεων και γενικά την νομική διαχείριση των καταστάσεων που δημιουργούνται μετά την ρυμοτομική απαλλοτρίωση.