Επιμορφωτικό σεμινάριο σε πραγματικό χρόνο που αφορά στην ανάλυση των διαφορετικών περιπτώσεων επίβλεψης καθώς και την διαφοροποίηση του επιβλέποντα  από τον συντονιστή  των μέτρων ασφαλείας, τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις  και τις ευθύνες όσων παρέχουν και αποδέχονται τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

    Τίτλος Φωτό
    €99,20
    Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών- ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικών
    Από Γιώργος Μαδεμοχωρίτης