Σύμβουλος Πολεοδομικών θεμάτων

Α. Έλεγχος Μελέτης σε στάδιο Προέγκρισης Οικοδομικών Αδειών

ή Εναλλακτικά μόνο

Β. Έλεγχος του Διαγράμματος Κάλυψης για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Εξασφάλισε την ορθότητα της μελέτης σου βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Ομάδα έμπειρων Μηχανικών μελετά και ελέγχει την πληρότητα του φακέλου

και σε σύντομο χρονικό διάστημα:

 • Υποδεικνύει τυχόν ελλείψεις
 • Επισημαίνει διορθώσεις που πρέπει να γίνουν
 • Προτείνει τεχνικές κατευθύνσεις
 • Επιβεβαιώνει τον μελετητή τεκμηριώνοντας την αρτιότητα της μελέτης με την υπογραφή του ειδικού και την εγκυρότητα της Δομικής Συμβουλευτικής

Κέρδισε χρόνο.

Α. Για έλεγχο της Προέγκρισης θα χρειαστούν όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται για την έγκρισή της με το άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4495/17 και συγκεκριμένα:

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές - άρθρου 39 παρ.1 κ΄ 2 Ν.4495/17 [επισημαίνουμε ότι το τοπογραφικό διάγραμμα θα ελεγχθεί με δεδομένους τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο και οι οποίοι προκύπτουν από την έρευνα του ενδιαφερόμενου μηχανικού ή και από την Βεβαίωση της Υπηρεσίας].
 2. Διάγραμμα κάλυψης (ΔΚ), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, - άρθρου 39 παρ.1 κ΄ 2 Ν.4495/17.
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο ή απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.
 5. Τεχνική έκθεση που να περιγράφει με ακρίβεια το έργο, τα μεγέθη και τις χρήσεις.
 6. Κατάλογος των απαιτούμενων για την έκδοση της άδειας οικοδομής εγκρίσεων ανάλογα με την περιοχή, το μέγεθος και την χρήση του έργου.

Επίσης, ανάλογα την περίπτωση, για την επαλήθευση των δεδομένων της μελέτης, ο Σύμβουλος μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπως: την αρχιτεκτονική μελέτη, κ.α..

Β. Για τον έλεγχο μόνο του Διαγράμματος Κάλυψης (ΔΚ) θα χρειαστούν:

 1. Το Διάγραμμα κάλυψης (ΔΚ) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές - άρθρου 39 παρ.3 Ν.4495/17 και
 2. Τις κατόψεις εάν δεν περιλαμβάνονται στο Διάγραμμα κάλυψης

Ισχυροποίησε τη θέση σου

Συμπλήρωσε τα στοιχεία στην φόρμα που ακολουθεί, δώσε μια σύντομη περιγραφή με ενδεικτικά στοιχεία όπως τα τετραγωνικά μέτρα του ΣΔ της μελέτης, τον αριθμό των ορόφων, την χρήση του κτηρίου και στείλτο στον Σύμβουλο. Άμεσα θα έχεις την καθοδήγησή μας.

Στείλε το μήνυμα σου