Σύμβουλος Πολεοδομικών θεμάτων

Έλεγχος του Διαγράμματος Κάλυψης για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Εξασφάλισε την ορθότητα της μελέτης σου βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Ομάδα έμπειρων Μηχανικών μελετά και ελέγχει την μελέτη

και σε σύντομο χρονικό διάστημα:

  • Υποδεικνύει τυχόν ελλείψεις
  • Επισημαίνει διορθώσεις που πρέπει να γίνουν
  • Προτείνει τεχνικές κατευθύνσεις
  • Επιβεβαιώνει τον μελετητή τεκμηριώνοντας την αρτιότητα της μελέτης με την υπογραφή του ειδικού και την εγκυρότητα της Δομικής Συμβουλευτικής

Κέρδισε χρόνο.

Για τον έλεγχο μόνο του Διαγράμματος Κάλυψης (ΔΚ) θα χρειαστούν:

Για τον έλεγχο του Δ.Κ. θα χρειαστεί να μας στείλετε το Δ.Κ. σε μορφή dwg και pdf, και επικουρικά τις αρχιτεκτονικές κατόψεις σε dwg και το τοπογραφικό διάγραμμα σε pdf.
Ελέγχεται το ΔΚ διαδοχικά από τρεις έμπειρους μηχανικούς και συντάσσεται τεχνική έκθεση 20 σημείων με τις παρατηρήσεις της ομάδας μας και τις διορθώσεις που απαιτούνται.
Τα σημεία που ελέγχονται είναι: Τίτλος Άδειας, Επιτρεπόμενα Μεγέθη, Απόσπασμα Τοπογραφικού, Τρισδιάστατες Απεικονίσεις, Πρόσβαση ΑΜΕΑ, Κάλυψη, Τοποθέτηση Κτιρίου, Έλεγχος Pilotis, Συντελεστής Δόμησης, Πατάρια, Σοφίτες, Έρκερ, Κατασκευές στο Δώμα, Ύψος Κτιρίου, Ιδεατό Στερεό, Είσοδοι και θέσεις στάθμευσης, Φύτευση και Δενδροφύτευση, Υπόγειο και Επέκταση Υπογείου, Εξώστες – ΑΗΧ – αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις, Συντελεστής Όγκου.

Ο πρώτος τεχνικός έλεγχος του ΔΚ αποστέλλεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών. Ακολουθούν άλλες δύο φάσεις επανελέγχου, στο σύνολο τρεις φάσεις ελέγχου, οι οποίες ολοκληρώνονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα μας στείλετε τα διορθωμένα σχέδια.

Εάν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές εμβαδομετρήσεις με κλειστά polyline ή hatch, (οι οποίες επιτρέπονται αντί για αναλυτικούς υπολογισμούς εμβαδομετρήσεων σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/135179/4495 – 20/12/2022)  θα θέλαμε να σχεδιάζεται  κάθε διαφορετική επιφάνεια σε δικό της layer (π.χ.  δόμηση ορόφου, πατάρια, φύτευση, κάλυψη, εξώστες, έρκερ, κλιμακοστάσια κτλ) και θα θέλαμε να υπάρχει στο model του dwg του Δ.Κ. (όχι στην εκτυπώσιμη περιοχή) ένα υπόμνημα που θα έχει μία γραμμή από κάθε layer με την ονομασία του layer δίπλα, για όσα layer χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές εμβαδομετρήσεις. Το συγκεκριμένο υπόμνημα δεν σχετίζεται με τα τυχόν υπομνήματα που απαιτούνται εντός του ΔΚ για την ανάγνωση των σχεδίων, αφορά αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές εμβαδομετρήσεις και θα είναι βοηθητικό και για την εκάστοτε ΥΔΟΜ εάν αιτηθείτε προέγκρισης ή ελεγχθεί το ΔΚ σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου ή ελέγχου νομιμότητας μετά από καταγγελία.
 

Ισχυροποίησε τη θέση σου

Συμπλήρωσε τα στοιχεία στην φόρμα που ακολουθεί, δώσε μια σύντομη περιγραφή με ενδεικτικά στοιχεία όπως τα τετραγωνικά μέτρα του ΣΔ της μελέτης, τον αριθμό των ορόφων, την χρήση του κτηρίου και στείλτο στον Σύμβουλο. Άμεσα θα έχεις την καθοδήγησή μας.

Στείλε το μήνυμα σου