Η Δομική Συμβουλευτική πλαισιώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και εγνωσμένου κύρους επαγγελματίες του τεχνικού και νομικού κόσμου με βαθειά γνώση της πολεοδομικής και τεχνικής νομοθεσίας, νομολογίας και πρακτικής στα θέματα αυτά. Ομάδα έμπειρων συμβούλων έτοιμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες κάθε εγχειρήματος και να προσφέρει υποστήριξη και συντονισμό με νομικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Ομάδα ικανή να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπου κι αν βρίσκεστε και όποτε χρειαστεί.

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Οικοδομικοί - Κτιριοδομικοί Κανονισμοί, Χρήση κτηρίων, Υφιστάμενα κτήρια, Αυθαίρετα συνιδιοκτητών, Εργασίες μικρής κλίμακας

Αρχιτέκτονας dplg

Έκδοση Οικοδομικών αδειών, Αμοιβές Μηχανικών, Αρμοδιότητες Μηχανικών, Επίβλεψη τεχνικών έργων, Αρμοδιότητες Συλλογικών οργάνων

Δικηγόρος Αθηνών

Τακτοποίησης, Προσκυρώσεις, Πράξεις Εφαρμογής, Εισφορά σε γη και χρήμα, Κτηματολόγιο

Πολιτικός Μηχανικός

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, Κτιριοδομικοί Κανονισμοί